ทำเนียบรุ่น รูปภาพ และความทรงจำ 

        

  ใครอยู่ห้องไหน ช่วยบอกต่อเพื่อน ๆ ที่มีรูปและขอมูล ช่วยจัดสแกนรูป ทำที่อยู่ พร้อมความเป็นมาที่อยากให้ลง และส่งมาให้ด้วย (sgalumni@yahoo.com)  

  (ตอนนี้ มีแค่ที่อยู่และเบอร์ติดต่อเท่านั้น)

  

     
ห้อง A  ...Saint George  ห้อง B  ...Saint Gregory ห้อง C  ...Saint Louis 
  
     
  ห้อง D  ...Saint Martin  ห้อง E   ...Saint Montfort  ห้อง 3F   ...Saint Edmund