เพื่อให้เวบไซด์นี้เป็นศูนย์รวมของพวกเรา ตอนนี้ข้อมูล ภาพ ที่ติดต่อ ของแต่ละห้องยังไม่มี  (ยกเว้นห้อง 3 F และ 6 B)

จึงอยากฝากเพื่อน ๆ แต่ละห้อง ช่วยกันจัดทำข้อมูล สแกนรูป ทะเบียนห้อง และข้อความที่ต้องการให้ลงมาให้ด้วย 

  

คลิ๊กที่นี้ ดูงานเลี้ยงรุ่น 9 กุมภาพันธ์ 2545 ที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล   

 งานพบปะสังสรรค์ทั่วไป 16 มกราคม 2546 ที่ร้านนครสวรรค์   

ดูงานเลี้ยงรุ่น 18 มีนาคม 2548 ที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 

ดูงานเลี้ยงรุ่น 3 พฤษภาคม 2551 ที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 

 

     

ส่งมาที่ sgalumni@yahoo.com 

   

   

ติดต่อ เวบมาสเตอร์