ภาพงานวันเลี้ยงรุ่น 3 พฤษภาคม 2551 ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

 

   ชุดที่ 4

 

 

 

<xmp>