ภาพงานวันเลี้ยงรุ่น 9 กุมภาพันธ์ 2545 ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

 

   

    

  

 

<xmp>