ภาพงานเลี้ยงที่ร้านนครสวรรค์ (16 ม.ค. 2546)

 

ใครเป็นใคร ดูกันเอง 

 

 

 

 

     

<xmp>