คำถามกวนๆ 

  

1. อะไรเอ่ยเอาไว้ขึ้นต้นด้วย ค ลงท้ายด้วย ย มีขนดก กระดกขึ้นลงได้ 
เฉลย คิ้วข้างซ้าย 
 
2. ดาราคนไหนใส่ทองเก๊ 
เฉลย แอน ทองประสม พีท ทองเจือ 
 
3. อะไรเป็นย่าของปลาช่อน ? 
เฉลย ค้างคาวไง ( ค้างคาวแม่ไก่ ไก่แก่แม่ปลาช่อน) 
 
4. ใบไม้ 2 ใบเรียกว่าอะไร 
ตอบ ใบเบิ้ล 
  
5. ใบไม้ 3 ใบเรียกว่าอะไร 
ตอบ ใบตอง 
  
6. ใบไม้ 4 ใบเรียกว่าอะไร 
ตอบ ใบเบิ้ลๆ 
  
7. ปลาอะไรสุภาพ 
เฉลย ปลาคราฟ 
  
8. น้ำกลัวอะไร 
เฉลย กลัวลมไง เพราะน้ำอัดลม 
  
9. มะนาวอะไรอยู่นอกโลก 
เฉลย มะนาวต่างดุ๊ษ มนุษย์ต่างดาว 
  
10. ทำไม 1 - 1 จึงไม่ได้ 0 
เฉลย เพราะ 1 ไม่ใช่ยางลบ 
  
11. ทำไมถึงมด x ฟันบนผุ 
เฉลย เพราะมันชอบแปรงร่าง ไม่ยอมแปรงบน 
  
12. ปลาว่ายน้ำหันหัวไปทางไหน 
เฉลย ตรงข้ามกลับหาง 
  
13. มีเด็กอยู่ 2 คน คนแรกชื่อ A คนต่อมาชื่อ B แล้วพวกเขามีคุณตาชื่อ C และอยากจะถามว่าพวกเขามียายชื่ออะไร 
เฉลย ชื่อ วอลล์ ....เพราะว่า..วอลล์แฟนตาซี 

14. อะไรใช้งานเหมือนโลงศพ 
เฉลย ถุงยางอนามัย เพราะแข็งแล้วค่อยใส่เหมือนโลง 
  
15. ทำไม อี๊ด วง fly ถึงไม่มีผม? 
เฉลย เพราะผมมันแพ้ดนตรี 
  
16. นักวิทยาศาสตร์คนใดเป็นผู้ค้นพบไอโอดีน 
เฉลย ทิง (ทิงเจอร์ไอโอดีน) 
  
17. เบียร์อะไรกินแล้วไม่เมาเอ๋ย 
เฉลย ก็เบียร์ช้างไงก็เพราะกินแล้วภาคภูมิใจจ๊ะ 
  
18. จังหวัดอะไรที่ไม่มีโรงเรียนมัธยม 
เฉลย จังกวัดนครปฐม 
  
19. พยาบาลกลัวหมออะไร? 
เฉลย กลัวทันตแพทย์(หมอฟัน) 
  
20. วันอะไรไม่สมควรไปเที่ยวเทค 
เฉลย ก็..วัน..เฉลิม อยู่บำรุงไงงงงง 
  
21. ใน กทม. ที่ไหนมีพระนอนมากที่สุด ? 
เฉลย โรงพยาบาลสงฆ์
  
22. เขตอะไรขาวสะอาด 
เฉลย เขตกอล (คอลเกต)งัย 
  
23. มือกลัวอะไร 
เฉลย กลัวข้าว เพราะข้าวซ้อมมือ 
  
24. มะลิอายอะไร? 
เฉลย มะลิอายข้าวครับ เพราะข้าวหอมมะลินี่ 
  
25. กาอะไรบินช้าที่สุด 
เฉลย กาดื๊บ กาดื๊บไง 
  
26. สตาร์วอร์ภาคใหนดูรู้เรื่องที่สุด 
เฉลย ภาคไทยสิ ไม่ต้องแปล 
  
27. ถ้ามีกระรอกอยู่ 1 ตัว อยู่ระหว่างชมพู่และแอบเปิ้ล แล้วถ้าชมพู่กับแอบเปิ้ลหล่นลงมาพร้อมกัน คิดว่ากระรอกจะรับอะไร? 
เฉลย รับประทาน 
  
28. ชีอะไรชอบว่ายน้ำ 
เฉลย She likes to swim. 
  
29. อะไรสูงเท่าไหล่ 
เฉลย บ่า 
  
30. ปาอะไรเสียงดัง? 
เฉลย ปากระป๋อง 
  
31. ปาอะไรเจ็บที่สุด? 
เฉลย ปาหัวมึง 
  
32. ปาอะไรเจ็บกว่าปาหัวมึง? 
เฉลย ปาหัวพ่อมึง
  
33. ส้มอะไรโลละร้อย? 
เฉลย ส้มโลละ 50 สองโล 
  
34. ส้มอะไรโลละห้าร้อย? 
เฉลย ส้มบ้านพ่อมึงสิโลละห้าร้อย 
  
35. สิวขึ้นที่ไหนสบายใจที่สุด? 
เฉลย สิวขึ้นที่หน้าคนอื่นไง 
  
36. หมาอะไรโดนรถชนไม่ตาย 
เฉลย หมาอึด

 

<xmp>