10 คำคม

   

1. อายครูไม่รู้วิชา... อายภรรยาไม่มีบุตร 
    แต่ถ้าได้ครูเป็นภรรยา... จะได้ทั้งวิชาและบุตร 
 
2. รักเมียเสียเพื่อน... รักเพื่อนเสียเมีย 
    แต่ถ้ารักเมียเพื่อน... จะเสียทั้งเพื่อนและเมีย 
  
3. ผู้ชายนั้น... รักจริงแต่เอาเล่น ๆ 
    ...แต่ผู้หญิงรักเล่น ๆ... แต่เอา(เป็นผัว)จริง ๆ 
  
4. มีความพยายามอยู่ที่ไหน... มีความสำเร็จอยู่ที่นั่น
    แต่บรรดาเฒ่าหัวงูทั้งหลายบอกว่า.... มีตัณหาอยู่ที่ไหน มีความพยายามอยู่ที่นั่น 
 
5. การไอหรือจาม... จะเป็นอันตรายถึงชีวิต... 
    ถ้าท่านสุภาพบุรุษทั้งหลาย... ไอหรือจาม...อยู่ใต้เตียงเมียของคนอื่น 
 
6. ที่ใดมีรัก... ที่นั่นมีทุกข์ ...เพราะฉะนั้น... เราะจะไปแต่ที่ใดซึ่งมีแต่ความรัก 
    ที่นั่น...เราจะไม่ไป... เพราะมีแต่ความทุกข์ 
 
7. อิทานังทุกขังโลเก... หมายถึง การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก 
    แต่คนแก่ที่ไม่ยอมสู้ทั้งหลายก็คือ... กาเมมรณังทุกขังโลเก... กามตายด้านเป็นทุกข์ในโลก 
 
8. ทำดีได้ดี... ทำชั่วได้ชั่ว... หรือหว่านพืชเช่นไร... ย่อมได้ผลเช่นนั้น 
    มีข้อยกเว้นคือ... ปลูกถั่วเขียว ...ได้ถั่วงอก 
 
9. ผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว ...จะสูญเสียทั้งข้างหน้าและข้างหลัง... 
    สูญเสียข้างหน้า... คือนางสาว... (เหลือแต่นาง) 
    สูญเสียข้างหลัง ...คือนามสกุล... (รู้นะคิดอะรัยอยู่ อิอิ) 
 
10. น้องเมีย...เป็นทรัพยากรอันมีค่ายิ่งของพี่เขย... 
      ใครบังอาจมาจีบน้องเมีย... ถือว่าเป็นผู้ที่ทำลายความหวัง....อันบรรเจิดจ้าของพี่เขย
  

<xmp>