รูปเพื่อนๆ

(แสกนมาจากหนังสือรุ่น ที่จัดทำปี 2548)

 

 

 

Copyright & All Rights Reserved, www.SG2527.com