ภาพอาคารสมัยเราเรียน (2516-2528)

 

 

  

 

ตึกแดง

 

ตึกเดอ มองฟอร์ต

 

ตึกแม่พระ และสนามบาส (พร้อมสนามบอลพลาสติก)

 

ตึกวิทย์ฯ

 

ตึกยิมเนเซี่ยม

 

รวมภาพอาคารเรียน

 

ตึกฟาติมา

 

และที่สำคัญ สุสานหลังตึกแม่พระ ที่ทำให้เราวังเวงได้ตลอดเวลายามดึก 

  

 

Copyright & All Rights Reserved, www.SG2527.com