ภาพตึกในอดีต (ก่อนที่เราจะเรียน ก่อนปี 2516)

 

 

  

 

ตึกประถม ห้องพยาบาล

    

 

Copyright & All Rights Reserved, www.SG2527.com