เกี่ยวกับโรงเรียน:  

  ประวัติโรงเรียน

รูปและเบอร์ติดต่อ  

  ที่อยู่เครือเซนต์ 

สัญลักษณ์เซนต์

  ความหมายตราโรงเรียน

สัญลักษณ์ของสาย

  กองทุนศิษย์คิดถึงครู

แผนที่อาคาร
   

บทความ:

 
  12 ปีแห่งความทรงจำ การเรียกชื่อรุ่น
  สารจากอธิการอนุศักดิ์ คณะภารดาในเครือเซนต์
  บทสวดมนต์ เกี่ยวกับเวบไซด์
  ตึกแม่พระ รวมเวบไซด์เด็กเซนต์
   
รูปภาพเซนต์ฯ ในอดีต:  
  โรงเรียน ก่อนปี 2516 ภาพเพื่อนสมัยเด็ก 1
  โรงเรียน 2516-2528 ภาพเพื่อนจากหนังสือรุ่น 2548
  โรงเรียน 2516-2528 (ขาวดำ) ภาพเพื่อนที่จากเราไป

  โรงเรียน 2529-2549

ภาพมาสเซอร์ในอดีต
  โรงเรียน 2550 กีฬาสีปี 2519
  พาเที่ยวโรงเรียน 2550 กีฬาสีปี 2525 - 2527
  วารสารแดนอโศก กีฬาสีปี 2548
   

ดาว์นโหลด:

 

  เพลงโรงเรียน

งานเลี้ยงรุ่นครั้งที่ 3

  เพลงวงฟีดแบค (Feed Back)