น้ำเงินและขาวคือดาวสวรรค์  เป็นสีสำคัญของเซนต์คาเบรียล  เป็นตราดวงใจธงชัยวิเชียร  ให้เรานักเรียนหวังทำความดี  ...น้ำเงินและขาวคือดาวสวรรค์  เราจะรักกันตลอดชีวี  จะอยู่ที่ไหนภูมิใจชูศรี  รักสามัคคีบ่มีกลับกลาย  ...เรานักเรียนไทยมีใจไพศาล  เริงรื่นชื่นบานประกอบความเพียร  ร่วมสามัคคีเทิดสีโรงเรียน  คือเซนต์คาเบรียลให้คงยืนยาว  ...เราจงกลมเกลียวใจเดียวทำดี  ชอบชมสีน้ำเงินและขาว  ให้โรงเรียนเซนต์ดูเด่นดังดาว  ไว้ชื่อลือชาวเราเซนต์คาเบรียล  ...น้ำเงินและขาว ชาวเรานับถือ  ต้องให้เค้าลือสมชื่อชาติชาย  เกรียติเราถนอมมิยอมสลาย  ตลอดวันตายขาวกับน้ำเงิน  ...หมั่นรักชื่อเสียงอย่าเอียงไปไหน  แสดงน้ำใจบ่ใครล่วงเกิน  รักพวกรักพ้องเราต้องสรรเสริญ  ขาวกับน้ำเงินน้ำใจดีงาม  ...เหล่าเซนต์คาเบรียลเพียรเทิดอย่าถอย  ชื่อเราจะลอยด้วยความพยายาม  ให้น้ำเงินขาวเป็นดาวสยาม  ใจสูงสมนามสมสีบวร  ...นับศาสนาครูบาอาจารย์  ประเทศถิ่นฐานบิดามารดร  รักเพื่อนชาวไทยใจจงสมร  ไว้ชื่อถาวรขาวกับน้ำเงิน 

            

  Name

  Password 

 New User

 

 

 

 

ติดต่อเวบมาสเตอร์

sgalumni@yahoo.com

 

 

  

 

Copyright & All Rights Reserved, www.SG2527.com Free counter and web stats