กองทุนศิษย์คิดถึงครู

 

การบริจากเงินสมทบ "กองทุนศิษย์คิดถึงครู"  สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล

  1. บริจาคด้วยตนเอง ที่สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล เลขที่ 412/4 ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  โทรศัพท์ 02-243-9074 ถึง 6   โทรสาร 02-241-0967

  2. ธนาณัติหรือเช็ค สั่งจ่าย "กองทุนศิษย์คิดถึงครู"  โดยส่งไปให้มาสเตอร์คำคูณ  เนาพกาพรหม  ผู้จัดการสมาคมฯ ตามที่อยู่ข้อ 1.  และเมื่อสมาคมฯ  ได้รับเงินแล้วจะออกใบเสร็จรับเงิน และใบตอบขอบคุณไปให้ตามหลัง

  3. โอนเงินเข้าบัญชี  "กองทุนศิษย์คิดถึงครู"  ธนาคารไทยธนาคาร  สาขาสี่เสาเทเวศน์  บัญชีเลขที่ 016-2-19795-5  และส่งโทรสารใบนำเข้าให้แก่มาสเตอร์คำคูณ เนาพกาพรหม  โทรสาร 02-241-0967  และเมื่อสมาคมฯ  ได้รับเงินแล้วจะออกใบเสร็จรับเงิน และใบตอบขอบคุณไปให้ตามหลัง

 
  • สมาชิกสมาคมตามตัวเลขในทะเบียน 3,188 คน โดย ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2545 มีชีวิตอยู่ 3,124 คน และเสียชีวิต 64 คน

  • กองทุนศิษย์คิดถึงครู จัดตั้งเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2538 

 

Copyright & All Rights Reserved, www.SG2527com