หนังสือรุ่น อโศกผลัดใบ 2527 ตรั้งที่ 3

     

         อย่าพลาด! เสร็จแล้วสำหรับหนังสือรุ่น อโศกผลัดใบ 2527 โดยจัดพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตหนาอย่างดี จัดพิมพ์ 4 สี หน้าปกเป็นปกแข็ง โดยมีข้อมูลกว่า 100 หน้า โดยภายในเล่มมีการปรับปรุงทั้งรูปภาพ ข้อมูล เรื่องราวต่างๆ ของเราในอดีต และที่อยู่ของเพื่อนๆ ให้เป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เราได้สานสัมพันธ์น้ำเงินขาว รุ่นอโศกผลัดใบของเรา ให้ยั้งยืน และยาวนานตลอดไป

 

    สำหรับเพื่อนๆ ที่ยังไม่ได้รับหนังสือรุ่น อโศกผลัดใบ 2527 สามารถติดต่อรับได้ที่พรเลิศ (เลิศ-A) นพดล (เก๋-B) สมโภชน์ (โพด-C) ขจรชัย (กวง-D) หรือ วรพจน์ (อ้วน-B) โดยมีเงื่อนไขการขอรับดังนี้  

1. ฟรี สำหรับเพื่อนที่ไปร่วมงานเลี้ยงรุ่น ครั้งที่ 3 ที่จัด12 มีนาคม พ.ศ. 2548 หรือ

2. เล่มละ 500 บาท สำหรับเพื่อนที่ไม่ได้ไปงาน

       ด่วน!!  ใครสนใจรีบซื้อด่วน มีจำนวนจำกัด เนื่องจากพิมพ์มาไม่มาก และไม่สามารถพิมพ์เพิ่มได้เนื่องจากต้นทุนที่สูง    

 

 

Copyright & All Rights Reserved, www.SG2527.com