บทสวดมนต์

 

 

บทสวดตอนเช้า

ประนมกรไหว้พระผู้ปราณี  ทรงรักเราทวีคุ้มครองสอดส่องเมตตา

โปรดประทานสติปัญญา  ให้เรียนวิชาแตกฉานตลอดทั้งวัน

พยุงเราก้าวหน้าสร้างสรรค์  ความดีนิรันทร์สัตย์ซื่อถือธรรมจรรยา

อวยพรชาติ ศาสน์ กษัตรา  บิดรมารดา อีกมวลครูบาอาจารย์

โปรดให้ประชาสุขศานต์  รักกันยืนนาน  ผดุลซึ่งสันติภาพเทอญ

     

บทสวดตอนเย็น

ไหว้องค์พระทรงศักดิ์  เปี่ยมด้วยรักและเมตตา

เรากราบโมทนา  ที่คุ้มครองป้องภัยพาล

วันผ่านไปไพบูลย์  ได้เพิ่มพูนวิาการ

โปรดเอื้ออภิบาล  ชาติและศาสน์กษัตรา

อีกอวยพระพรแผ่  แค่พ่อแม่และครูบา

เราผิดขอขมา  ช่วยรักษาปกป้องเทอญ