แผนผังโรงเรียนเซนต์คาเบรียล 

 

    

          โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 565  ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300  บนเนื้อที่ประมาณ 13 ไร่เศษ แบ่งแยกบริเวณออกเป็น 2 ส่วน โดยมีถนนสามเสนผ่ากลางพื้นที่ เป็นแนวจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือ

 

  

 

ทิศเหนือ  จรดสุสาน ชุมชนวัดเซเวียร์ และศูนย์วัฒนธรรมหญิง

 

ทิศตะวันออก  จรดสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

 

ทิศใต้  จรดสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล และชุมชนวัดราชาธิวาส

 

ทิศตะวันตก  จรดชุมชนวัดคอนเซ็ปชั่น ชุมชนวัดเซเวียร์ (และโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์)

  

          ถ้าเดินทางมาตามถนนสามเสน จากเทเวศร์ มุ่งตรงไปทางทิศเหนือ ผ่านหอสมุดแห่งชาติ และวัดราชาธิวาส ถึงโรงเรียนเซนต์คาเบรียล 
ฝั่งซ้ายเป็นบริเวณพื้นที่ส่วนใหญ่ของโรงเรียนฯ ประมาณ 12 ไร่ ประกอบด้วยอาคารสถานที่ดังนี้

  

 

1. 

ตึกมาร์ติน เดอ ตูรส์ (ตึกแดง)

 

เป็นตึก 3 ชั้นเก่าแก่ที่สุด และถูกขนานนามว่าตึกแดง สร้างเมื่อ พ.ศ.2463 และได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนฯ ไปแล้ว การทุบทิ้งเพื่อสร้างอาคารใหม่คงเป็นเรื่องยาก เพราะใคร ๆ ก็ต้องการให้อนุรักษ์ไว้เป็นอนุสรณ์ 

     - ชั้นล่างได้ใช้เป็นห้องผู้อำนวยการ สำนักงานฝ่ายธุรการ สำนักงานฝ่ายทะเบียน สำนักงานฝ่ายการเงิน และห้องรับรอง

     - ชั้นสองเป็นห้องวิชาการ ห้องสารสนเทศ ห้องจัดฝึกอบรม ห้องอภิบาลโรงเรียน ห้องจัดซื้อและพัสดุ และห้องสมาคมศิษย์เก่า

     - ชั้นสามใช้เป็นห้องประชุม และห้องพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง

 

2. 

ตึกแม่พระ

 

เป็นอาคาร 4 ชั้น สร้างเมื่อ พ.ศ.2497 ชั้นล่างใช้เป็นห้องผลิตเอกสาร ชั้นอื่นๆใช้เป็นห้องกิจกรรม ระดับประถม ห้องพักครู ม.ปลาย วัดน้อยโรงเรียน

 

3. 

ตึกวิทยบริการ

 

เป็นอาคาร 3 ชั้น สร้างเมื่อ พ.ศ.2504 เดิมใช้เป็นที่ทำการของสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล ต่อมาจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ แต่ปัจจุบัน ชั้นล่างใช้เป็นห้องโสตฯ ห้องทำงานบราเดอร์อำนวย  ชั้นบนใช้เป็นห้องวรสารโรงเรียน

 

4. 

ตึกเดอ มงฟอร์ต

 

เป็นอาคาร 4 ชั้น ชั้นล่าง และชั้นสองเป็นโรงอาหารนักเรียน และชั้นสองนี้เป็นหอประชุมของโรงเรียนด้วย  ชั้นสามและชั้นสี่ เป็นห้องสมุดโรงเรียน พิพิธภัณฑ์เรือ พิพิธภัณฑ์หินล้านปี รวมถึงพิพิธภัณฑ์ผีเสื้อ ซึ่งเป็นผลงานของภราดาอำนวย ปิ่นรัตน์ 

 

5. 

ตึกวิทยาศาสตร์

 

สร้างเมื่อ พ.ศ.2501 เป็นอาคาร 4 ชั้น เชื่อมต่อกับตึกแม่พระและตึกยิมเนเซี่ยม ใช้เป็นห้องเรียน ม.4-5  ห้องพักครูมัธยมปลาย  ห้องเรียนสีเขียว ห้องเตรียมการสอนฯ ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ประถม ห้องทดลองวิทยาศาสตร์มัธยม ห้องแนะแนวมัธยม ห้องประชุม (ออดิตอเรียม)

 

6. 

อาคารโภชนาการภราดา

 

เป็นอาคารเตรียมอาหารของคณะภราดา 

 

7. 

ตึกยิมเนเซี่ยม

 

เป็นตึก 5 ชั้น สร้างเมื่อ พ.ศ.2514 แทนอาคารเรือนไม้ ชั้นล่างสุดใช้เป็นโรงยิมฯ ซึ่งมีสนามบาสฯ ในร่มขนาดมาตรฐาน พร้อมอัฒจันทร์เชียร์ ชั้นอื่น ๆ ใช้เป็นห้องเรียนชั้น ป.5-6 สำนักงานฝ่ายกิจกรรม ห้องศิลปะ ห้องพลศึกษา และสนามเทนนิส ซึ่งอยู่ที่ชั้นสองด้วย

 

8. 

อาคารโภชนาการ

 

เป็นอาคาร 2 ชั้น สร้างเมื่อ พ.ศ.2516 ใช้เป็นสำนักงานของงานโภชนาการ และห้องพยาบาลด้วยต่อมาเมื่อ พ.ศ.2536 ได้ต่อเติมอาคารติดกับตึกเดอ มงฟอร์ต เปิดทะลุถึงกันใช้เป็นห้องรับประทานอาหารกลางวันของครู

 

9. 

ตึกฟาติมา ร.ศ. 200

 

เป็นตึก 6 ชั้น สร้างเมื่อ พ.ศ.2523 ปีเดียวกับที่มีการฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี เป็นอาคาร 6 ชั้น แทนอาคารเก่า 2 ชั้น และเชิญ ฯพณฯ สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร และฯพณฯ พระคาร์ดินัล ไม่เกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานพิธีเสกอาคาร ในปี พ.ศ. 2525
โดยอาคารนี้ใช้เป็นห้องเรียนชั้น ป.1-5, สนามเทนนิส (ชั้นสอง), ห้องพักครูซึ่งอยู่ชั้นบนสุด และสนามอเนกประสงค์ซึ่งอยู่ชั้นล่าง และ LAB คอมพิวเตอร์ ระดับประถม รวมถึงห้องกิจกรรมต่างๆ 

 

10. 

ตึกฮิวเบิร์ต

 

สร้างเมื่อ พ.ศ.2529 เป็นอาคาร 4 ชั้น และชั้นใต้ดินใช้เป็นที่จอดรถ 1 ชั้นใช้เป็นห้องหัวหน้าอาคารสถานที่ และห้องงานซ่อมบำรุง  ชั้นสองเป็นศูนย์ Bell และสระว่ายน้ำ ชั้น3 ใช้เป็นห้องเรียน ม.1  ห้องพักครู ม.1  ชั้น4 เป็นห้องเรียน ป.6  ม.1 และห้องพักครู ป.6

 

  

11. 

ตึกแอนดรูเมโมเรียล 2000

 

เป็นตึก 6 ชั้นที่ใหม่ที่สุด สร้างเมื่อ พ.ศ.2544 ซึ่งชั้นล่างเป็นห้องโถง  ชั้น2 ใช้เป็น ห้องเรียน ม.2  ชั้น3 ใช้เป็นห้องเรียน ม.3  ชั้น4ใช้เป็น LAB วิทย์ฯ มัธยมต้น ห้องพักครู ม.ต้น ห้องรองฝ่ายปกครอง ห้องกราฟฟิกอาร์ท และห้อง CISSCO  ชั้น5 เป็นห้องกิจกรรม และห้องเรียนคอมพิวเตอร์ (LAB มัธยมปลาย)  ชั้น6 เป็นห้องพักคณะภราดา และวัดน้อย

  

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนเซนต์คาเบรียลหน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | แผนที่อาคาร | ที่อยู่เครือเซนต์ฯ

      

     

แหล่งข้อมูล : เวบไซด์โรงเรียนฯ www.sg.ac.th

<xmp>