คณะภราดาเซนต์คาเบียลในประเทศไทย

 

    

ปัจจุบันมีภราดาทำงานให้การศึกษาและสังคมพัฒนาใน 26 ประเทศทั่วโลก

ภราดาคณะเซนต์คาเบรียลซึ่งทำงานในประเทศไทย ในสถาบันต่างๆ ดังนี้

 

ชื่อสถาบัน
สถานที่ตั้ง
ปีก่อตั้ง
  โรงเรียนอัสสัมชัญ ( ประถม 1 มัธยม 6) กรุงเทพฯ 2428
  โรงเรียนเซนต์คาเบียล ( ประถม 1 มัธยม 6) กรุงเทพฯ 2463
  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ( ประถม 1 มัธยม 6) เชียงใหม่ 2475
  โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ( ปวช . ปวส .) กรุงเทพฯ 2482
  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ( อนุบาล มัธยม 6) ชลบุรี 2487
  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ( อนุบาล มัธยม 6) ฉะเชิงเทรา 2491
  โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ( อนุบาล มัธยม 6) ลำปาง 2501
  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ( ประถม 1 มัธยม 6) กรุงเทพฯ 2504
  โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ( อนุบาล มัธยม 6) ระยอง 2506
  โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ( อนุบาล มัธยม 6) อุบลราชธานี 2508
  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ( อนุบาล มัธยม 6) นครราชสีมา 2510
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ( ปริญญาตรี โท และเอก ) กรุงเทพฯ 2512
  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ( ประถม 1 มัธยม 6) สมุทรปราการ 2522
  โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการนครราชสีมา ( ปวช .) นครราชสีมา 2536
  โรงเรียนอัสสัมชัญเทคโนโลยี ( ปวช .) นครพนม 2541
 
บ้านฝึกอบรมของคณะฯ
  ยุวลัยเซนต์หลุยส์ แมรีย์ (SLJ) ชลบุรี 2491
  บ้านนักศึกษาเซนต์คาเบรียล (SGS) นครปฐม 2526
  นวกสถาน เดอ มงฟอร์ต เชียงใหม่ 2528