ที่อยู่ในเครือเซนต์คาเบรียล 

 

   

 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AU)
http://www.au.ac.th 
โทรศัพท์: (02) 300-4543-52, 300-4553-62
โทรสาร: (02) 300-4562

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล (SG)
http://www.sg.ac.th
โทรศัพท์: (02) 243-0065, 243-2153, 243-2156
โทรสาร: (02) 243-2150

 

โรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพ (AC)
http://www.ac.ac.th
โทรศัพท์: (02) 630-7111-25
โทรสาร: (02) 237-7769

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ (ACC)
http://www.acc.ac.th
โทรศัพท์: (02) 211-3744, 211-6699, 212-2552
โทรสาร: (02) 675-5083

 

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (ACS)
http://www.acs.ac.th
โทรศัพท์:  (038) 311-055-6, 323797-9
โทรสาร:  (038) 323-805

โรงเรียนอัสสัมชัญสำโรง (ACSR)
http://www.acsr.ac.th
โทรศัพท์: (02) 384-7491-9
โทรสาร: (02) 384-0445

 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (ACT)
http://www.act.ac.th/
โทรศัพท์:  (02) 807-9555-63
โทรสาร: (02) 421-8119

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง (ACR)
http://www.acr.ac.th
โทรศัพท์:  (038) 611-376, 614-707
โทรสาร: (038) 614-706

 

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ (SL)
http://www.sl.ac.th
โทรศัพท์: (038) 816-594-8
โทรสาร: (038) 817-494

โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี (ACU)
http://www.acu.ac.th
โทรศัพท์:  (045) 313-440, 312-528
โทรสาร: (045) 280-854

 

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ACN)
http://www.acn.ac.th/
โทรศัพท์: (044) 270-892-3, 272-638-9
โทรสาร: (044) 253-569

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง (ACL)
โทรศัพท์:  (054) 222-733, 222-337, 318-750, 318-754-5
โทรสาร: (054) 222-233

 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (MC)
http://www.montfort.ac.th 
โทรศัพท์:  (053) 245-570-5
โทรสาร: (053) 275-571

บ้านวิริยานุชนสถานศูนย์ฝึกอาชีพชาย
โทรศัพท์: (02) 211-3744, 211-6699, 212-2552
โทรสาร: (043) 237-636

 

       

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนเซนต์คาเบรียลหน้าที่ 1 | หน้าที่ 2 | หน้าที่ 3 | แผนที่อาคาร | ที่อยู่เครือเซนต์ฯ

     

  Thai Laws, Acts, and Legal Information International Fatory for Sales and Rent Thailand Directory and Yellow Pages Webmaster Directory and Utilities