ดาว์นโหลดเพลงโรงเรียน

  

 

มาร์ชเซนต์คาเบรียล

Download MP3 (4.66 MB) - มาร์ชเซนต์คาเบรียล (ทั้ง 3 ท่อน)  Download MP3 (1.31MB) - มาร์ชเซนต์คาเบรียล (ท่อนแรกท่อนเดียว)  ลิงค์ไปยัง SG Music Online

Labor Omnia Vincit

Download MP3 (962 KB) - Labor Omnia Vincit

ลูกขอโมทนาพระคุณ

Download MP3 (4.86 MB) - ลูกขอโมทนาพระคุณ

พลังแห่งพระเจ้า

Download MP3 (6.17 MB) - พลังแห่งพระเจ้า

สดุดีนักบุญมงฟอร์ต

Download MP3 (5.27 MB) - สดุดีนักบุญมงฟอร์ต

GLORY TO MONTFORT

Download MP3 (4.00 MB) - GLORY TO MONTFORT

ร้อยปีคนดีไทย

Download MP3 (4.02 MB) - ร้อยปีคนดีไทย

วันของเรา

Download MP3 (4.42 MB) - วันของเรา

วันกรีฑา

Download MP3 (3.72 MB) - วันกรีฑา

สีรุ้งเลือดเซนต์ฯ

Download MP3 (2.08 MB) - สีรุ้งเลือดเซนต์ฯ

White and Blue

Download MP3 (2.03 MB) - White and Blue

แดนอโศกเซนต์ฯ

Download MP3 (2.54 MB) - แดนอโศกเซนต์

S.G. Land

Download MP3 (1.47 MB) - S.G. Land

แดนเซนต์

Download MP3 (1.48 MB) - แดนเซนต์

มาร์ชลูกเสือเซนต์ฯ

Download MP3 (1.60 MB) - มาร์ชลูกเสือเซนต์

วันลูกเสือเซนต์ฯ

Download MP3 (2.09 MB) - วันลูกเสือเซนต์

คืนสู่เหย้าชาวเซนต์ฯ

Download MP3 (2.21 MB) - คืนสู่เหย้าชาวเซนต์ฯ

มัชวิรัติเซนต์คาเบรียล

Download MP3 (2.72 MB) - มัชวิรัติเซนต์คาเบรียล

อาสาฯ เซนต์ฯ

Download MP3 (1.59 MB) - อาสาฯ เซนต์ฯ

เซนต์ฯ ซะอย่าง

Download MP3 (1.86 MB) - เซนต์ฯ ซะอย่าง

เตรียมสอบ

Download MP3 (2.01 MB) - เตรียมสอบ

แด่คุณครู.. ที่รัก

Download MP3 (1.80 MB) - แด่คุณครู.. ที่รัก

ไม้เรียวเพื่อนรัก

Download MP3 (1.62 MB) - ไม้เรียวเพื่อนรัก

รักไม่ยุ่งมุ่งแต่เรียน

Download MP3 (1.48 MB) - รักไม่ยุ่งมุ่งแต่เรียน

สิ่งเสพติด

Download MP3 (2.44 MB) - สิ่งเสพติด

          

 

   

แหล่งข้อมูล : เวบไซด์โรงเรียนฯ www.sg.ac.th