ทำไมรุ่นเราถึงเรียกว่ารุ่น อโศกผลัดใบ 2527


        หลายครั้งที่เราได้พบกับศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียลในรุ่นต่างๆ แล้วเกิดคำถามว่า จะเรียกชื่อรุ่นของเราว่าอย่างไรดี  ศิษย์เก่าที่เรารู้จักนั้น เป็นรุ่นพี่ หรือรุ่นน้องของเรา และแล้วห่างกันกี่ปี!!!  ....บางคนบอกว่า การเรียกชื่อรุ่นควรจะนับปีแรกของการเริ่มเรียน หรือปีที่เข้าเรียนในชั้นประถมปีที่ 1 ....บางคนบอกว่า จริงๆแล้วควรจะนับปีที่จบจากโรงเรียน ....หรือบางครั้งแต่ละรุ่น ก็มีการเรียกชื่อรุ่นกันตามชื่อของคนใหญ่โต ที่จบการศึกษาออกมา และเป็นที่รู้จักกันในสังคม ....แล้วตกลงว่า ศิษย์เก่าแต่ละรุ่นจะเรียกกันอย่างไร และโรงเรียนของเราเคยมีการกำหนดชื่อรุ่นกันหรือไม่

เป็นอันว่า ในที่สุดคำถามที่ค้างคาใจในการเรียกชื่อรุ่นของพวกเรา หรือของศิษย์เก่ารุ่นอื่น ๆ ก็ได้คำตอบกันสักที โดยการสอบถามจากมาสเตอร์คำคูณ เนาพกาพรหม ผู้จัดการสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2548 และได้คำตอบจากมาสเตอร์ว่า การเรียกชื่อรุ่นนับเป็นปัญหาที่ศิษย์เก่าเกือบทุกรุ่น ได้สอบถามมายังสมาคมฯ มาโดยตลอด  และทางสมาคมฯ เองก็ได้มีการปรึกษาและประชุมกัน เพื่อกำหนดการเรียกชื่อรุ่น ซึ่งอุปสรรคอันหนึ่ง ที่ไม่สามารถกำหนดลำดับของรุ่นศิษย์เก่าได้คือ นับแต่ได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นมากว่า 80 ปีนั้น ในบางปีโรงเรียนของเราได้มีการหยุดการสอน เช่น ระหว่างสงครามโลก หรือบางปีไม่ได้รับนักเรียนเข้ามาตั้งแต่ประถมปีที่ 1 ทำให้ไม่สามารถกำหนดชื่อรุ่น จากการรับนักเรียนเข้าในประถมปีที่ 1 ได้ และไม่สามารถไล่ลำดับรุ่นจากลำดับที่ 1 เหมือนหลายโรงเรียนสามารถทำได้กัน

ดังนั้น จึงได้มีการสรุปในที่ประชุมของสมาคมฯ ว่า ให้เรียกปีที่จบการศึกษาชั้นสูงสุด เป็นลำดับรุ่นแทน เช่นหากจบมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.ศ. 5) ในปี 2520 ก็ให้ใช้เรียกชื่อรุ่นว่า รุ่น 2520 หรือใครที่จบมัธยมปีที่ 6 (ม. 6) ในปี 2532 ก็ให้เรียกชื่อรุ่นคือ รุ่น 2532 ได้เช่นเดียวกัน ส่วนศิษย์เก่าคนไหนเรียนที่โรงเรียน ถึงแค่มัธยมปีที่ 3 ก็อาจจะบอกว่าผมรุ่น 2527 แต่ผมออกตอนมัธยมปีที่ 3 ก็ได้เหมือนกัน

 

        แล้วสำหรับรุ่นเรา ทำไมจึงต้องเรียกว่ารุ่น อโศกผลัดใบ 2527 ทำไมไม่เรียกว่ารุ่น 2527 อย่างเดียวก็พอ คำตอบก็คือ แต่เดิมชื่อรุ่นของเรา ได้มีการเรียกกันเป็นที่คุ้นหูว่ารุ่นแล้วอโศกก็ผลัดใบตามที่มาสเตอร์พุชฌงค์ เป็นคนตั้งให้ และเรียกกันมากว่า 20 ปี จนในที่สุดเมื่อสมาคมฯ ได้มีมติในที่ประชุมกำหนดการเรียกชื่อรุ่นมา ทางคณะทำงานจึงได้มีความเห็นว่า อยากจะใช้คำนำหน้าปีที่จบ เพื่อให้การเรียกชื่อรุ่น มีความหมายว่าจบจากโรงเรียนไหนมา ดังนั้น จึงเห็นกันว่าน่าจะใช้คำว่าอโศกผลัดใบ เป็นคำนำหน้าปีที่จบ เพื่อให้พวกเราจำได้ และดูไม่ห้วนเกินไป นี่แหล่ะครับคือที่มาของชื่อรุ่น อโศกผลัดใบ 2527 ที่เราจะใช้เรียกชื่อรุ่นของเราตราบนานเท่านาน

 

 

 

ที่มาบทความจาก หนังสือรุ่นเซนต์คาเบรียล 2527 "20 ปีที่อโศกผลัดใบ"

    

  Thai Laws, Acts, and Legal Information Thailand Directory and Yellow Pages Webmaster Directory and Utilities

<xmp>